loading

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme terapisi 1960’lı yıllarda Amerikalı doktor Jean Ayres tarafından, University of Southern California ‘da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tüm dünyada, özellikle çocuklar için, birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayres duyu bütünlemeyi vücuttan ve çevreden alınan duyusal uyaranların vücudun daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için organize eden nörolojik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Duyu bütünleme teorisi beyin ve davranış arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Duyusal problemi olan çocuklarda fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal bağlamda problemler görülebilmektedir. Çocuklarımızın duyusal anlamda yaşadıkları problemler bir hastalığa bağlı olmaksızın normal gelişim gösteren çocuklarda da görülebilmektedir.

Ergoterapistler bu tarz problem yaşayan çocukların klinik ortamda duyusal, fiziksel ve bilişsel açılardan destekleyerek, sosyal çevrelerine müdahale ederek, ailelerine rehberlik ederek, ev içi yapılması gereken aktiviteleri (duyusal içerikli oyun, duyusal masaj vb.) ailelere ödev şeklinde vererek ve çocukların farklı zeminlerde farklı oyunları deneyimlemesini sağlayarak çocuklarda bulunan bu problemlerin en kısa zamanda aşabilmelerini amaçlar. Eğer duyuların ve motor sistemin entegrasyonu tamamlanamazsa çocuğun denge ve koruyucu refleks gelişimi yavaşlar ve oturma, ayakta durma ve yürüme gibi yetiler tam olarak gelişemez. Bu durumda hem çocukların aktivitelere bağımsız katılımını hem de oyun performanslarını olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu sebeple duyuların düzgün işlemlenmesi; fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimin en önemli parçasıdır.

 

Bu bilgiler doğrultusunda TheraSponge ürünleri; gerek klinik ortamda gerekse ev ortamında ailelerin ve terapistlerin duyu-algı-motor bütünlüğün sağlanmasında kullanacağı oldukça önemli bir materyal olarak rehabilitasyon uygulamalarında yerini alacaktır.. Portatif olması, farklı renklerde sıralı farklı sertliklerde olması, duyu bütünleme odalarında bulunan farklı materyaller ile entegre şekilde kullanılabilir olması, oyun kurulumunda ve oyunun sürdürülebilirliği konusunda terapistlere ve ailelere büyük kolaylıklar sağlıyor olması TheraSponge’un avantajlarındandır. TheraSponge; özellikle vestibüler, taktil ve propriosepsiyon duyularının geliştirilmesine yönelik çocuklar için kurulan aktivitelerde ve oyunlarda duyusal entegrasyonun sağlanması için önemli bir materyal olarak karşımıza çıkmıştır. TheraSponge kendine özgü özellikleri sayesinde çocuklardaki denge, koordinasyon, praksi, farklı oyun deneyimi, problem çözme becerisi, dikkat, endurans gibi birçok fonksiyonun geliştirilmesinde doğrudan rol oynayabilmektedir.

Önemli bir başka husus TheraSponge ürünlerinin EN 71/3 ( EN European Norm : Avrupa Birliği Standartları) raporlu soft touch poliüretan, dikişsiz, eksiz, fermuarsız olup kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde kaplanarak, çocukların dahi zarar görmeyeceği sağlıklı bir yapı sağlanmıştır. Bu standart, ürünün, insan ve özellikle hassasiyeti daha fazla olan çocuk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve ekolojik sisteme de oldukça zararlı olan antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, krom, kurşun, civa, selenyum gibi vücuda girdikten sonra atılamayan ağır metalleri içermediğini göstermektedir.