loading
Vestibüler Rehabilitasyonda Pertürbasyon

Vestibüler disfonksiyonu olan bireylerde vestibüler bilgi işlemlemesi yetersiz olduğu için internal ve eksternal uzaysal temsillerin oluşumu da etkilenebilmektedir. Bu durum denge ve hareket bozukluklarına neden olabilmektedir. Vestibüler disfonksiyonu olan bireyler hareketlerini kendileri kısıtlayarak denge deneyimlerini de azaltmaktadır. Santral sinir sistemi vestibüler sistem üzerinden gelen girdileri beklenen girdi ve gelen duyusal bilgi olarak karşılaştırır, ancak vestibüler disfonksiyon durumunda beklenen ve gelen girdiler birbirini karşılamamaktadır. Tipik vestibüler rehabilitasyon programlarında çoklu tekrarlar ile hareket adaptasyonu oluşur, böylece birey kendini hareket boyunca daha stabil hisseder. Bu sistemin yanında beklenmedik denge kayıplarına karşı ise reaktif denge sistemi düzeltmeleri sağlanmalıdır. Yapılan çalışmalarda vestibüler rehabilitasyona ilave olarak pertürbasyon uygulamalarının yapıldığı bireylerde tek başına vestibüler rehabilitasyon uygulanan bireylere göre aktivite katılımının daha çok arttığı ve düşme riskinin azaldığı ve bu durumun pertürbasyon uygulamaları sırasında yaratılan denge kayıpları ve düşmeye yakın deneyimler sayesinde hızlı adaptif cevap oluşumunu ve internal-eksternal uzaysal temsilllerin gelişimini desteklediği düşünülmüştür. Kronik vestibüler disfonksiyonu olan kişilerde platform tilt pertürbasyonunun günlük yaşam aktiviteleri, yürüyüş ve baş dönmesi üzerindeki etkilerini incelendiğinde yüzey tilt pertürbasyon eğitimi, tek başına vestibüler egzersizlere göre aktiviteler ve katılım seviyelerindeki yetenekleri geliştirmede daha etkili olduğu gözlemlenmiş ayrıca tilt pertürbasyon eğitiminin düşme riskini azalttığı dinamik yürüyüş indeksi ( dynamic gate index DGI ) tarafından gösterilmiştir.